Vores bestyrelseSkoleleder
Inge Kristiansen
Tlf.nr. 41273741

Email : ik@gokvestjylland.dk
Hjemmeside: www.GOKVestjylland.dk

Bestyrelse
Formand:                    Helene Kristensen tlf. 22914946

Næstformand:             Elsebeth Houmand tlf. 29441598

Medlem:                     Susanne Eriksen tlf. 40452920 

Medlem, sekretær:      Inge Häggqvist tlf. 28702056

Medlem:                     Hanne Haahr Mortensen tlf. 23208307

Repræsentant for Gigtforeningen: Jonna Nygaard Poulsen

Suppleant:                  Marie Brorsbøl

Deltagerrepræsentant: Lykke Vesterager